Anton Bruckner

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Anton Bruckner Anton Bruckner (*4. 9. 1824 Ansfelden, +11. 10. 1896 Vídeň) Rakouský skladatel a varhaník byl význačným symfonikem pozdního romantismu. Ve třinácti letech se stal zpěvákem v klášteře St. Florian. Studoval na učitelském ústavu v Linci, a krátce poté působil jako učitel. Od roku 1855 byl varhaníkem dómu v Linci. Svá studia hudební skladby završil u vídeňského kontrapunktika S. Sechtera a lineckého kapelníka O. Kitzlera.
V roce 1868 byl povolán do Vídně, kde byl profesorem hudební teorie na konzervatoři, a roku 1875 se stal lektorem hudební teorie na univerzitě.

Vrcholná díla A. Brucknera

  • 9 symfonií, dále orchestrální mše, Te Deum, ofertoria, moteta, hymny a žalmy, kantáty, 2 rané symfonie aj.

A. Bruckner na CD

  • A. Bruckner CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Brucknerovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

A. Bruckner v MP3

Další odkazy a informace o A. Brucknerovi