Antonín Dvořák

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Antonín Dvořák Antonín Dvořák (*1841 Nelahozeves, +1904 Praha) byl český skladatel, který vyšel ze skromných venkovských poměrů a po otci se vyučil řezníkem. A. Dvořák tak začal brzy ovládat hru na housle a obveseloval společnost při vesnických tancovačkách. Když roku 1853 ukončil povinnou školní docházku, začal otci pomáhat v živnosti. Už v rodném kraji se však učil hrát na housle a základy hlubšího hudebního vzdělání získal u učitele A.Liehmanna ve Zlonicích, který ho v jeho talentu podporoval, a který ho také zasvětil do základů harmonie, hry na varhany a dovolil mu hrát například při mších. 1857-1859 studoval na varhanické škole v Praze. Zároveň hrál violu v orchestru Cecilské jednoty. Po dokončení varhanické školy zůstal v Praze trvale. Stal se violistou Komzákovy kapely, s níž přešel roku 1862 do orchestru Prozatímního divadla, kde od roku 1866 až do 1871 hrál pod Bedřichem Smetanou. Dále se živil soukromým vyučováním hudbě a komorní hrou v měšťanských domácnostech.Od konce 70.let začaly jeho skladby s úspěchem pronikat do ciziny a vycházet tiskem nejprve u Simrocka v Berlíně, později i u Novella v Londýně.


Dvořák se úspěšně uplatnil i jako dirigent svých skladeb. Po četných úspěších a poctách, jichž se mu dostalo doma i v zahraničí, se stal v roce 1890 profesorem skladby na konzervatoři v Praze, kde vychoval řadu významných českých skladatelů, jakými byli například Vítězslav Novák nebo Josef Suk. A.Dvořák působil také v Americe od roku 1892 do 1895, kde byl ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku.

Umění A.Dvořáka je osobitou klasicko-romantickou syntézou. Jeho tvůrčí vývoj probíhal ve třech etapách. První skladby z 60.let vyrůstaly ze slohu Beethovena a Schuberta, poté se však snažil dostat do hudby osobité cítění a nakonec se začal přiklánět k vlasteneckým námětům a českým hudebním inspiracím.

Antonín Dvořák umírá uctíván celým světem, který ho obdivoval a stále obdivuje.

Vrcholná díla Antonína Dvořáka

  • Opery: Dimitrij, Slovanské rapsódie, Jakobín, Armida, Čert a Káča, Rusalka, Šelma Sedlák, Vanda, Tvrdé palice.
  • Symfonie: 9. Symfonie (Novosvětská), Symfonie D moll, G dur.
  • Symfonické básně, orchestrální skladby a suity: Slovanské Tance, Legendy, Česká suita, Suita A dur.
  • Dále klavírní skladby, písně a sbory, Valčíky, oratorium Svatá Ludmila Poetické nálady, koncertní skladby a mnoho jiných.

A. Dvořák na CD

  • Dvořák CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Dvořákovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

A. Dvořák v MP3

Další odkazy a informace o Dvořákovi