Richard Wagner

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Richard Wagner Richard Wagner (*22. 5. 1813 Lipsko, +13. 2. 1883 Benátky), německý skladatel romantické hudby, básník a hudební spisovatel byl devátým synem policejního úředníka Carla Friedricha Wagnera, který nedlouho po jeho narození zemřel na tyfus a pekařovy dcery Johanny Rosine Wagnerové, která se pak znovu provdala za herce a básníka Ludwiga Geyera.
R. Wagner studoval v Drážďanech a Lipsku a současně se také věnoval studiu kontrapunktu. V letech 1834-1839 se Richard Wagner stal operním kapelníkem v Magdeburku, Královci a Rize, další 3 roky žil v Paříži a od roku 1842-1849 byl dirigentem dvorní opery v Drážďanech. V době, kdy byl Richard Wagner hudebním ředitelem divadla v Magdeburku zkomponoval operu Zákaz lásky, kde také potkal svoji první manželku Minnu Planetovou. Účastnil se nadále májové revoluce, která se konala v roce 1849, po jejíž porážce emigroval do Curychu. V letech 1864-1865 působil na pozvání bavorského krále Ludvíka II. v Mnichově. Chvíli také pobýval v Tribschenu u Lucernu, a pak se přestěhoval se svou druhou ženou Cosinou Bülowovou, Lisztovou dcerou, do Bayreuthu, kde s finanční podporou bavorského krále vystavěl Festspielhaus – slavnostní divadlo – k provádění svých děl.


Vrchol tvorby Richarda Wagnera představují díla Tristan a Isolda a Mistři pěvci norimberští, což byla Wagnerova jediná komická opera, která byla syntézou operního a hudebně dramatického principu.

13.února 1881 dokončil R. Wagner na Sicílii v Palermu operu Parsifal, kde chvíli pobýval a od září roku 1882 se zdržoval v Benátkách, kde dovršil svůj neobyčejný život.

Vrcholná díla Richarda Wagnera

  • Opery: Víly, Rienzi, Bludný Holanďan, Lohengrin, tetralogie Prsten Nibelungův (Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried, Soumrak bohů), Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Parsifal.
  • Teoretické spisy: Umění a revoluce, Opera a drama.
  • Ostatní díla R. Wagnera:Faustovská ouvertura, Siegfriedova idyla, Symfonie C dur.

R. Wagner na CD

  • R. Wagner CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Wagnerovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

R. Wagner v MP3Další odkazy a informace o R. Wagnerovi