Bohuslav Martinů

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Bohuslav Martinů Bohuslav Martinů (*8.12.1890 Polička +28.8.1959 Liestal u Basileje) byl světově známý český hudební skladatel. Pocházel z rodiny obuvníka a ve svém rodišti a na konzervatoři v Praze v letech 1906-1910 se učil na housle, klavír a varhany, konzervatoř však nedokončil. Stal se však houslistou v České Filharmonii a učitelem houslí v Poličce. Už od chlapeckých let komponoval, až do roku 1922 jako autodidakt, ovlivněn od roku 1912 zejména tvorbou C.Debussyho. 1922-23 se stal žákem mistrovské školy u J. Suka, studium však opět nedokončil. V roce 1923 získal tříměsíční stipendium do Paříže, kde byl žákem A.Roussela, protože velice obdivoval francouzské umění. Od konce 20.let se začíná v jeho tvorbě uplatňovat česká lidová nápěvnost, nejčastěji lyrického či říkadlového typu.


Nejvíce byl Bohuslav Martinů ovlivněn neoklasicismem s hudební formou concerta grossa, pocházející ze 17.století. Ta se mu stala základem pro několik nových děl.

Po porážce Francie emigroval 1941 do USA, kdy se ve svých symfoniích a instrumentálních koncertech stal po A.Dvořákovi nejvýznamnějším českým symfonikem světového jména. Získal dostatečnou odvahu, aby mohl vytvářet díla plné fantazie a nespoutaného výrazu při zachování smyslu pro formu. Už od doby pobytu v Americe spojoval skladatel česky intonovanou hudbu se steskem po rodné zemi.

Vrcholná díla Bohuslava Martinů

  • Písničky na jednu stránku a Písničky na dvě stránky, Otvírání studánek a další vokální skladby, zejména Loutky, Jaro v zahradě, Tři české tance, Vánoce, Borová, Etudy a polky, Variace na slovenskou lidovou píseň, Veselohra na mostě, Řecké pašije, 14 baletů, Špalíček a mnoho dalších.

B. Martinů na CD

  • Martinů CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s hudbou B. Martinů z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


B. Martinů v MP3

Další odkazy a informace o B. Martinů