Bedřich Smetana

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Bedřich Smetana Bedřich Smetana (*2.3.1824 Litomyšl, +2.5.1884 Praha) je zakladatelem české národní hudby. S hudbou se setkal již v rodičovském domě Františka Smetany a Barbory. Jako šestiletý kluk veřejně vystupoval a udivoval znalce klavírní hrou, a tím, že také začal komponovat. Středoškolské vzdělání získal v Jihlavě, v Německém Brodě, v Praze a Plzni. V Praze působil jako učitel hudby v rodině hraběte L.Thuna. Současně intenzivně studoval hudbu u slepého Josefa Proksche v Praze. Podporoval ho F.Liszt, jemuž věnoval Šest charakteristických skladeb. V roce 1848 založil hudební ústav v Praze, kde vyučoval hře na klavír. Jako člen národní gardy se účastnil revolučních událostí. Roku 1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou. Z existenčních důvodů se rozhodl odejít do Goteborgu ve Švýcarsku, kde působil 1856-1861 jako pedagog, dirigent a klavírní virtuos a stihl zde uspořádat 69 koncertů. Když se Bedřich Smetana vracel do své rodné vlasti, aby mohl pracovat ve prospěch českého umění, umírala jeho manželka a B. Smetana se poměrně těžce musel prosazoval. Stal se však sbormistrem pěveckého sboru Hlahol, kde organizoval a dirigoval koncerty Umělecké besedy, byl referentem Národních listů, vystupoval jako klavírista a znovu začal vyučovat. V roce 1866 se také stal prvním dirigentem opery Prozatímního divadla. Spojoval podněty evropské hudby s nejlepšími českými tradicemi. Po předchozích snahách obrozeneckých skladatelů povznesl na evropskou úroveň českou národní operu. B.Smetana se tak snažil všemi možnými prostředky sloužit národnímu životu a umění.


Roku 1874 však onemocněl vážnou nervovou chorobou, která vyústila v úplné ohluchnutí. Poslední období života prožil v tvůrčí práci u dcery v Jabkenicích. Zemřel po krátkém pobytu v ústavu pro choromyslné. Svou tvorbou se zařadil mezi nejvýznamnější novoromantiky.

Vrcholná díla Bedřicha Smetany

  • Opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola, České tance, Sny.
  • Dua pro housle a klavír: Z domoviny, sbory Věno, Rolnická, Píseň na moři, Odrodilec, Tři jezdci, Tři ženské sbory, kvartet Z mého života
  • Symfonické básně: cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník), Richard III., Valdštýnův tábor, Hakon Jarl, Pražský karneval.
  • Slavnostní ouvertury D dur, C dur, Triumfální symfonie E dur.

B. Smetana na CD

  • Smetana CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Smetanovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


B. Smetana v MP3

Další odkazy a informace o Smetanovi