Podmínky užití obsahu eKlasika.cz


Následující text jsou podmínky užití obsahu eKlasika.cz, které uživatelé berou na vědomí.

Informace prezentované na eKlasika.cz jsou shromažďovány provozovatelem webu. Uvádění jakéhokoli materiálu z eKlasika.cz kdekoli jinde na internetu nebo mimo něj je podmíněno svolením provozovatele eKlasika.cz.

Informace zde prezentované jsou uváděné v nejlepším přesvědčení o správnosti jejich obsahu. Přesto provozovatel nenese odpovědnos za případnou nesprávnost těchto informací. Dále nenese odpovědnost za informace uvedené na www stránkách, na které je z eKlasika.cz odkazováno. Na těchto stránkách uživateli doporučujeme informovat se o tamních podmínkách užití. Na tomto webu také uvádíme partnerské odkazy na doporučené služby, jako například doporučujeme employers liability insurance od našeho partnera pro pojištění ve Velké Británii.

Web eKlasika.cz může jako naprostá většina jiných stránek využívat soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou vaším počítačem z webové stránky ukládány na disku počítače. Prostřednictvím cookies si webová stránka zapamatuje některé údaje o návštěvníkovi (typ domény, IP adresa, zadané údaje, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a další údaje), s cílem, aby byl styk s návštěvníkem při jeho příští návštěvě jednodušší.

Některé servery, které na tomto webu zobrazují reklamní formáty (například společnost Google - reklamní systém Google Adsense) v rámci reklam rovněž používají vlastní cookies, které sbírají podobné údaje (typ domény, IP adresa, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a jiné). Provozovatel webu eKlasika nemá kontrolu nad těmito cookies. Pokud uživatel nechce z nějakého důvodu cookies používat, je možné jejich používání v nastavení webového prohlížeče deaktivovat.

Poskytnete-li na tomto webu nějaké vaše údaje, může jít o osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S takovými vašimi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem a jejich možné využití bude jen pro aktivity spojené s provozem tohoto webu a marketingové a obchodní aktivity opět pouze relevantní k eKlasika.cz. Vaše údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání, které je možné provést emailem (viz kontaktní údaje tohoto webu). Má-li mít k vašim údajům přístup jakýkoli jiný subjekt nežli provozovatel eKlasika.cz, bude se to týkat pouze případů spolupráce na aktivitách spojených s provozováním pouze tohoto webu a takové údaje nebudou předávány nikam dále.