Frederyk Chopin

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Frederyk Chopin (*22.2 1810 Želazowa Wola, +17. 10. 1849 Paříž), polský hudební skladatel vážné hudby a klavírní virtuos, který pocházel z francouzské selské rodiny v Lotrinsku na statku polského velmože patřil k nejgeniálnějším hudebníkům romantismu, a který ovlivnil mnoho předních skladatelů.
V roce 1816 začal Frederyk Chopin studovat ve Varšavě hru na klavír u V.Živného, pedagoga českého původu, a u J.Elsnera. O své první skladby se pokoušel už v sedmi letech. Pro Chopinův hudební vývoj byly významné návštěvy na polském venkově, kde se seznámil s lidovou tvorbou, a koncerty předních virtuosů ve Varšavě. S velkým úspěchem vystupoval v roce 1829 ve Vídni. V období revolučního víření roku 1830 odešel z Polska přes Prahu do Vídně, kde navazoval styky s významnými umělci – J. N.Hummelem a s houslovým virtuosem J.Slavíkem. V Polsku totiž nemohl najít uplatnění pro své skladby. Pak se Chopin zúčastnil povstání proti carovi a protože mu hrozilo v Polsku vězení, musel emigrovat.


V roce 1831 tak Frederyk Chopin odešel do Paříže, kde našel svůj druhý domov. Po počátečních těžkostech dosáhl významného postavení mezi pařížskými umělci a navázal s nimi úzké kontakty. Na svých cestách po Německu se setkal mimo jiné s manželi Schumannovými. Pro Chopina byl významný jeho vztah k francouzské spisovatelce G. Sandové. Avšak ženatý F. Chopin nikdy nebyl. Roku 1848 koncertoval v Londýně a Skotsku, a pak se těžce nemocný vrátil do Paříže. Frederyk Chopin zemřel ve 39 letech na těžkou tuberkulózu. Zajímavostí je, že jeho srdce bylo po jeho smrti vyndáno a odvezeno do Polska ve speciální stříbrné schránce, které se nyní nachází ve Varšavském kostele.

Vrcholná díla Frederyka Chopina

  • 2 klavírní koncerty, 4 sonáty, 27 etud, 4 balady, 24 preludií, 20 nokturen, 58 mazurek, 16 polonéz, 17 valčíků, scherza, 27 písní, komorní skladby s klavírem a mnoho jiných.

F. Chopin na CD

  • Chopin CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Chopinovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


F. Chopin v MP3

Další odkazy a informace o Chopinovi