Joseph Haydn

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Joseph Haydn Rakouský skladatel Joseph Haydn (*31. 3. 1732 Rohrau, +31. 5. 1809 Vídeň) byl synem Matthiase Haydna, který byl kolářem a hudbu velmi miloval. Jeho matka Maria byla kuchařkou v paláci Count Harrach. Oba rodiče syna v hudbě velmi podporovali, a tak svěřili malého Josepha do výchovy Johanna Matthiase Francka, učitele hudby. A tak se J. Haydn odstěhoval sám s J.M.Franckem do Hamburgu.


Život u J. M. Francka nebyl jednoduchý, ale na druhou stranu se mu dostalo potřebné hudební vzdělání, naučil se hrát na cembalo a housle a brzy poté zpíval v sopránové části kostelního sboru. V letech 1739-1749 se Joseph Haydn stal zpěvákem svatoštěpánského dómu ve Vídni, v letech 1759-1761 kapelníkem hraběte Morzina v Lukavici u Plzně a v letech 1761-1790 kapelníkem knížete Esterházyho nejdříve v Eisenstadtu, potom téměř 25 let v Esterházu. Roku 1791 přijal Joseph Haydn pozvání impresária Salomona k návštěvě Londýna, kde pobýval delší dobu. Pro jeho narůstající úspěch mu začaly chodit nabídky ze zahraničí a začaly vznikat první zahraniční vydání. J. Haydn se pak setkal se samotným Mozartem, který si jeho skladby velmi rychle oblíbil a z obou se stali velcí nerozluční přátelé.

Poslední léta života strávil J.Haydn ve Vídni, odkud podnikl dvě cesty do Londýna. Haydn byl jeden z nejstarších z geniální trojice vídeňských klasiků. Dovršil slohotvorné úsilí předcházejících období a vytvořil ucelenou koncepci klasického slohu. Zdokonalil symfonii, z níž vytvořil reprezentativní formu klasické hudební kultury. Haydnova oratoria byly jedinečnou oslavou života a výrazem životního optimismu. Haydnova tvorba ideálně splňovala hlavní požadavek hudební estetiky klasického období, aby byla hudba naplněná lidskostí, jednoduchostí, jasností, harmonie a krásy.

Vrcholná díla Josepha Haydna

  • 104 symfonie: Ráno, Poledne, Večer, Na odchodnou, Oxfordská, 6 pařížských, 12 londýnských, Vojenská, S úderem kotlů a další.
  • 24 oper: Lékárník, Svět na Měsíci, Pravá věrnost, Zpěvačka, Orgando Paladino a další.
  • 83 smyčcových kvartetů (Ruské kvartety, Skřivánčí, Císařský), Smyčcová tria a dua, klavírní tria a dua, klavírní sonáty, kompozice pro flétnu a jiné skladby.
  • Oratoria (Stvoření, Čtvero ročních období), mše, kantáty, árie, písně, úpravy lidových písní a další.

J. Haydn na CD

  • Haydn CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Haydnovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


J. Haydn v MP3

Další odkazy a informace o Haydnovi