Johannes Brahms

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Johannes Brahms Johannes Brahms (*7. 5. 1833 Hamburk, +3. 4. 1897 Vídeň), německý skladatel, který je nejvýznamnějším představitelem klasicizujícího proudu v romantismu. Hudbě se naučil u svého otce, který byl hudebníkem v různých kapelách a později kontrabasista divadelního orchestru, a dále u F.W.Cosela a F.Marxsena.
J. Brahms studoval hru na klavír a byl značně ovlivněn hudbou Bacha, Beethovena a Mozarta. Působil jako klavírní doprovázeč houslového virtuosa E.Reményího a poté se spřátelil s J.Joachimem a R.Schumanem, což mělo na jeho hudební vývoj podstatný vliv. Několik let pak Johannes Brahms působil jako dirigent v Detmoldu a v roce 1862 se přesídlil do Vídně, kde žil až do své smrti. Působil také jako dirigent Pěvecké akademie, později jako sbormistr Gesellschaft der Musikfreunde. Žil z výnosu svých skladeb, které mu vydával K. Simrock. Brahmsovy první skladby se vyznačovaly především mladistvým romantickým bouřliváctvím, které však brzy vystřídala vědomá disciplína, koncentrace a zjednodušený sloh. Jeho hlavním cílem byla úcta k tradici a láska k lidové písni.


Zdroj Brahmsova díla byl v instrumentální tvorbě, která reprezentovala vrchol absolutní hudby v tradičních formách, obohacené o romantické harmonické a instrumentační prostředky. Základem jeho stylu byla písňová melodika, přísná tematicko-motivická práce a mnohotvárná rytmika. V skladbách Johannese Brahsme převládal lyrický tón i při jeho velkých technických mistrovských dílech, které jsou plné hluboké citovosti a ukázněné síly. Brahmsovy symfonie jsou nejvýznamnějšími symfoniemi 19. století zrozeného z Beethovena.

Vrcholná díla Johannese Brahmse

  • Symfonie, 2 serenády, Variace na Haydnovo téma, Akademická a Tragická předehra, klavírní koncerty d moll a B dur, houslový koncert D dur, dvojkoncert pro housle a violoncello a moll, komorní skladby pro smyčce, kvintety, trio pro klavír, 16 variací na Schumannovo téma, variace na vlastní téma, 25 variací na Händelovo téma se závěrečnou fugou, Paganiniho téma, Scherzo, 16 valčíků, drobné klavírní skladby, Německé rekviem, asi 220 písní, sbírky německých lidových písní, Uherské tance pro klavír na 4 ruce a mnoho jiných.

J. Brahms na CD

  • Brahms CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Brahmsovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


J. Brahms v MP3

Další odkazy a informace o Brahmsovi