Ludwig van Beethoven

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Ludwig van Beethoven L. v. Beethoven (*1780 Bonn +1827 Vídeň), dovršitel vídeňského klasicismu se narodil v Bonnu, kde také vyrůstal. Po smrti své matky musel zůstat doma a vychovávat své sourozence, o které se nemohl starat jeho otec Joann Bethoveen, jelikož byl velký pijan a chtěl tak využít synova hudebního nadání a udělat z něj nástupce Mozarta.
Jeho prvním učitelem hudby byl CH.G. Neefe. Už jako dvanáctiletý byl Ludwig van Beethoven varhaníkem a cembalistou u kurfiřtského dvora v Bonnu. Od roku 1792 žil trvale ve Vídni, po dalších studiích u J. Haydna, J. Schenka, J.G. Albrechtsbergera a A. Salieriho jako svobodný umělec, příznivě přijímaný vídeňskou aristokracií. Když mu bylo 26 začal ztrácet sluch, a tak přestal koncertovat a věnoval se pouze hudební tvorbě. V roce 1816 tato choroba vyústila v úplnou hluchotu.


Nejosobitějším rysem Beethovenovy hudby, která měla největší vliv na další vývoj bylo její myšlenkové a citové bohatství. Symfonie se stala monumentálním nástrojem ideového poselství lidstvu. Symfonii přenesl Beethoven i do instrumentálních koncertů, zvláště pak do vrcholných klavírních koncertů.

Na sklonku života se stranil společnosti, projevoval se jako podivín. Ludvig van Beethoven byl člověk neobyčejně silné individuality, demokratického, republikánského smýšlení, silného etického založení, pevné vůle, vitálního temperamentu a hluboké citlivosti. Když si osvojil sloh a formy vídeňského klasicismu, rozvinul převzaté formové a slohové prostředky do individuálního slohu pronikavé výrazové síly.

Koncem roku 1826 Ludwig van Beethoven, při pobytu na venkově, kde se z neopatrnosti nachladil, onemocněl zánětem pohrudnice a následně mu selhala játra. Těžce nemocný zemřel 26. 3. 1827.

Vrcholná díla L. v. Beethovena

  • Opera: jediná opera Fidelio.
  • Devět symfonií: C dur, D dur, Es dur, B dur, C moll, F dur, A dur, F dur, D moll
  • Klavírní koncerty: C dur, B dur, c moll Císařský, houslový koncert D dur, trojkoncert pro housle, Missa solemnis, oratorium Kristus na hoře Olivetské, Fantazie pro klavír a orchestr se sborem, Měsíční sonáta.
  • Orchestrální předehry k baletu Stvoření Prométheova, overtury Leonora.


L. v. Beethoven na CD

  • Beethoven CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Beethovenovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

L. v. Beethoven v MP3

Další odkazy a informace o Beethovenovi