Edward Grieg

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Edward Grieg Edward Grieg (*15. 6. 1843, Bergen +4. 9. 1907), nejslavnější norský skladatel, klavírista a dirigent, přední představitel skandinávské hudby se narodil a prožil své dětství v Bergenu. Jeho otec byl Skot a matka byla velice inteligentní a kulturně založená s velikým hudebním talentem. Na klavír učila Edvarda hrát již od šesti let a již od brzkého dětství měl možnost se seznámit s hudbou Mozarta či Chopina.
Edvard Grieg studoval lipskou konzervatoř a později studoval u dánského skladatele Nielse W.Gadeho. 1871-1880 založil a vedl hudební spolek v Oslu. Na jeho slohový vývoj měl vliv N. W. Gade a E. Hartmann a R. Nordraak, kteří ho usměrnili od mendelssohnovského akademismu k norskému národnímu slohu.


E. Grieg byl mistrem miniatur, jeho lyrismus a schopnost zhustit citový, přírodní zážitek se nejlépe uplatnily v písni a v drobných klavírních skladbách. Jeho hudba vycházela z národních tradic Norska a proto především čerpal z norské lidové hudby. Největší oblibu si E. Grieg získal u Norů, kteří ho také velice uznávali.


Edward Grieg studoval nejdříve práva, a po těchto studiích se věnoval už jen hudbě. V roce 1904 se tajně oženil se svou sestřenicí Kateřinou Nosenkovou. Od roku 1914 žil v cizině, zejména ve Švýcarsku a Francii. V roce 1939 emigroval do USA, kde přednášel na Harvardské univerzitě. Jeho tvorba prošla několika stylovými etapamE. Za 1.světové války byl ovlivněn jazzem, a později se orientoval na neoklasicismus. V 50. letech se Grieg přikláněl spíše k seriální hudbě.

Vrcholná díla Edwarda Griega

  • Orchestrální suity Peer Gynt vybrané ze scénické hudby ke hře Henrika Ibsena.
  • Smyčcový kvartet g-moll, Koncert pro klavír a orchestr a moll, Suita z časů Holbergových pro smyčcový orchestr, Sonáta pro housle a klavír, Lyrické kusy pro klavír

E. Grieg na CD

  • E. Grieg CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Griegovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


E. Grieg v MP3

Další odkazy a informace o E. Griegovi