Felix Mendelssohn Bartholdy

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Felix Mendelssohn Bartholdy Německý skladatel a dirigent, který studoval housle, klavír a skladbu, již v devíti letech veřejně koncertoval a v jedenácti už začal psát první skladby. Po studiích na berlínské univerzitě (filozofie a dějiny) podnikl cesty do Anglie, Skotska, Francie a Itálie. V roce 1829 dirigoval Bachovy Matoušovy pašije v Berlíně.
Po krátkém působení v Düsseldorfu se stal ředitelem Gewandhausu v Lipsku. Zasloužil se i o založení lipské konzervatoře.

Vrcholná díla F. Mendelssohn Bartholdyho

  • 1.symfonie, D dur Reformační, oratorium Paulus, Eliáš, ouvertura Sen noci svatojánské, Hebridy, Ruy Blas, houslový koncert e moll.

F. Mendelssohn Bartholdy na CD

  • Bartholdy CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Mendelssohnovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


F. Mendelssohn Bartholdy v MP3

Další odkazy a informace o F. M. Bartholdym