Franz Liszt

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Franz Liszt Franz Liszt (*22. 10. 1811 Raiding, +31. 7. 1886 Německo), maďarský klavírní virtuos a skladatel byl představitelem romantismu. Základům klavírní hry ho učil jeho otec a F. Liszt dokázal už od svého dětství vystupovat na veřejných koncertech. Následně studoval ve Vídni u C. Czernyho (klavír) a A. Salieriho (skladbu).
Roku 1823 odjel do Paříže, kde se sám věnoval klavírní hře. Skladbu zde Franz Liszt studoval soukromě u Antonína Rejchy a Ferdinanda Paëra.


V roce 1847 zanechal Franz Liszt kariéry virtuosa a žil ve Výmaru jako vedoucí knížecí kapely a šéf opery, kde se věnoval skladbě a dirigování koncertů. Zde pozvedl hudební život na vysokou úroveň a uvedl mnoho děl současných skladatelů. V tomto období psal také svá nejzávažnější díla.

Po tragických událostech v soukromém životě se Franz Liszt zaměřil na tvorbu duchovních děl. Od roku 1869 žil střídavě ve Výmaru, Římě a Budapešti. Vychoval mnoho význačných klavíristů. Byl průkopníkem revoluční romantiky a stal se spolu s H. Berliozem a R. Wagnerem nejvýznamnějším představitelem novoromantismu.

Vrcholná díla Franze Liszta

  • 19 Uherských rapsodií, koncerty pro klavír, Dantovská symfonie, Faustovská symfonie, Les preludes, Orfeus, 12 Transcendentálních etud pro klavír.

F. Liszt na CD

  • F. Liszt CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Lisztovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


F. Liszt v MP3

Další odkazy a informace o F. Lisztovi