Franz Schubert

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Franz Schubert Franz Schubert (*31. 1. 1797 Lichtenthal, +19. 11. 1828 Vídeň) byl rakouským skladatelem období raného romantismu. Jeho romanticko-klasická hudba je melodicky velmi bohatá a vychází z hudebního charakteru biedermeierovské Vídně. V jeho stylu jsou i náznaky dramaticky stupňující se tragičnosti. Schubertova písňová tvorba patří k vrcholům tohoto žánru. Schubertovy symfonie a komorní skladby navazují na klasický odkaz ve stavbě a formě, mají však vyhraněné nové romantické inspirace a obsah.


F. Schubert se narodil v chudé učitelské rodině jako třinácté z patnácti dětí. Hudební výchovy se mu dostalo v roce 1808 ve vídeňském císařském konviktu u A.Salieriho a zároveň se stal členem chlapeckého sboru dvorní kaple. Svou první kompozici – klavírní fantazii – složil F. Schubert v dubnu 1810 a školu tak dokončil s čerstvě dopsanou symfonií. Poté působil tři roky jako výpomocný učitel, později podporován přáteli, žil ve Vídni a věnoval se skladbě. Kolem Schuberta se ve Vídni sdružili básníci, hudebníci a malíři jako E. Bauernfeld, J.Mayerhofer, F.Schober, M.Schwind a mnoho jiných.

F. Schubert žil ve velmi skromných poměrech. Za jeho života vyšly tiskem jen některé písně a jediný smyčcový kvartet. Marně tak usiloval o zaměstnání, které by mu vyhovovalo. Jeho vrcholné skladatelské období nastalo zhruba okolo roku 1820, kdy ještě tvořil nedokončené velikonoční oratorium Lazar a klavírní fantazii Poutník. Od roku 1821 se začaly pořádat hudební večírky pro Schubertovy přátele, na nichž se hrály a zpívaly jeho hudební díla. Roku 1828 se konal jediný veřejný koncert Franze Schuberta z vybraných děl. Počátkem roku 1823 se Franz Schubert nakazil syfilidou. Jeho zdraví se tak postupně zhoršovalo a v roce 1828 vyústilo smrtí, kdy F. Schubert zemřel zeslaben chronickou nemocí.

Vrcholná díla Franze Schuberta

  • 9 symfonií: D dur, B dur, Tragická, C dur, H moll.
  • 15 smyčcových kvartetů, smyčcová a klavírní tria, klavírní kvartet, kvintet, 3 sonatiny pro housle a klavír, 8 impromptus, valčíky, pochody, variace, polonézy, 2 sonáty, přes 600 písní, Ossianovy písně, Labutí zpěv, 19 jevištních nedokončených prací.

F. Schubert na CD

  • F. Schubert CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Schubertovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

F. Schubert v MP3

Další odkazy a informace o F. Schubertovi

  • Noty nejen pro Schuberta - podívejte se, kde shánět noty pro klasickou hudbu na internetu.
  • Schubert na Wikipedia - o Schubertovi na anglické internetové encyklopedii Wikipedia.