Georg Friedrich Händel

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Georg Friedrich Händel Georg Friedrich Händel (*23. 2. 1685 Halle, +14. 4. 1759 Londýn), německý skladatel, který byl jedním z předních představitelů hudebního baroka a evropské hudby. Georg Friedrich Händel byl potomkem Georga a Dorothei Händelových. Jeho otec byl váženým městským lékařem a matka byla dcerou pastora Tausta.
G. F. Händel studoval práva v Halle a hudbu u znamenitého varhaníka a skladatele F. W. Zachova, který na něj především zapůsobil silou jeho osobnosti. V roce 1702 se stal varhaníkem Kreuzkirche v Halle, a v letech 1703-1707 působil v Hamburku v městské opeře, pro niž napsal 4 opery. V dubnu roku 1707 pak odcestoval do Říma, kde si osvojil italský operní, oratorní a instrumentální sloh a měl velké úspěchy jako skladatel a klavírní virtuos. Poté G. F. Händel chvíli pobýval v Hannoveru, kde se skladatel věnoval převážně instrumentální tvorbě. Od roku 1712 žil trvale v Londýně (kromě pobývání na zámku vévody Chandose), a stal se největším představitelem italské opery Seria v Anglii. V letech 1720-1737 založil a vedl 3 operní společnosti, které zanedlouho ztroskotaly na odporu buržoazie proti opeře Seria – umění aristokracie.


Obrovské pracovní vypětí, které G. F. Händela zužovalo, vyvrcholilo v roce 1737, kdy ho trefila mrtvice. Pravá strana těla mu zcela ochrnula a dostavily se příznaky poškození mozku. S pomocí přátel a lázeňské léčby se však zázrakem uzdravil a během dalších tří měsíců zkomponoval dvě opery a smuteční žalm na smrt královny. Když se Georg Friedrich Händel vrátil po válce zpět do rodného města Halle, stačil ještě stihnout zkomponovat a dokončit oratorium Jephta. Poté zcela oslepl, ale stále se ještě snažil hrát a improvizovat na varhany. Avšak nesložil už žádné rozsáhlejší dílo.

Vrcholná díla G. F. Händela

  • 42 oper: Rinaldo, Radamisto, Ottone, Giulio Cesare, Tamerlano, Rodelinda, Admeto, Poro, Ezio, Orlando Furioso, Alcina, Xerxes, Deidamia a další.
  • Další díla G. F. Händel: 12 velkých orchestrálních kantát, 22 oratorií (Semele, Hercules, Zuzana, Theodora, Alexander Balus, Josef a jeho bratři), sborové kantáty (Alexandrův svátek, Óda ke dni sv. Cecílie, Triumf času a pravdy), dále koncerty pro orchestr (Vodní hudba, Hudba k ohňostroji), 4 sbírky klavírních skladeb a mnoho jiných.

G. F. Händel na CD

  • G. F. Händel CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Händelovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.


G. F. Händel v MP3

Další odkazy a informace o G. F. Händelovi