George Gershwin

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


George Gershwin George Gershwin (*26. 9. 1898 Brooklyn, +11. 7. 1937 Hollywood), americký skladatel a klavírista, který tvořil v první polovině 20.století. V symfonické tvorbě se snažil o překonání hranic mezi vážnou a jazzovou hudbou. Opera Porgy and Bess byla vrcholem jeho uměleckého úsilí. G. Gershwin komponoval pro Broadway klasickou i populární hudbu a dále četné písně, hudební revue, operety a filmovou hudbu.
George Gershwin se narodil v rodině hospodského muzikanta a i přes to, že pocházel z chudé rodiny, se stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů. Spolupracoval především se svým starším bratrem Irou Gershwinem, s kterým skládal texty i libreta.


Začátek své profesní kariéry G. Gershwin trávil u hudebního nakladatelství a za dva roky začal vydávat svá první díla. V roce 1919 komponoval G. Gershwin hudbu pro první vlastní muzikál La, La Lucille, a poté tvořil hudbu pro sérii George White Scandals. Roku 1924 uvedl G. Gershwin premiéru svého vrcholného díla operety Rapsodie v modrém, která byla napsána v originále pro sólový klavír a jazzový orchestr, a díky které se Gershwin zařadil mezi nejznámější skladatele v celé historii Ameriky.

S bratrem se pak přestěhovali do Hollywoodu, kde se i nadále věnovali tvorbě nových děl. Gershwinovým největším zklamáním byla ale nakonec Americká opera, kterou uvedl jako Porgy and Bess a která zobrazovala chudobu, denní život a iluzi lidí, kteří žili v ghettech. Po světové hospodářské krizi však toto téma hluboce otřáslo obyvateli USA, a tak byla opera nakrátko po svém uvedení stažena. Na scéně se opět objevila po Gershwinově smrti v roce 1937.

Vrcholná díla George Gershwina

  • Rapsodie v modrém, Američan v Paříži, Porgy a Bess, skladba Swanee, opereta Blue Monday, texty k muzikálu Lady Be Good!, populární píseň Someone to Watch Over Me, pro sólový klavír a orchestr Concerto in F, Preludes for Piano a mnoho jiných.

G. Gershwin na CD

  • G. Gershwin CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Gershwinovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

G. Gershwin v MP3

Další odkazy a informace o G. Gershwinovi