Robert Schumann

Život a dílo, CD, MP3 a další zdroje


Robert Schumann Robert Schumann (*8. 6. 1810 Zwickau, +29. 7. 1856 Erdenich), jeden z nejuznávanějších německých hudebních skladatelů 19.století byl nejmladším synem spisovatele a překladatele Augusta Schumanna.
Robert Schumann byl od dětství hudebně a literárně mimořádně nadaný. V 10 letech vystupoval veřejně jako klavírista, ve 12 letech napsal Žalm pro sbor a orchestr a v 15 letech založil Literární spolek. Schumannův otec Robertův hudební talent velice podporoval a matka ho poslala studovat práva do Lipska, která ho ale nebavila a na které neměl talent. V roce 1828 se Schumann stal žákem Friedricha Wiecka v Lipsku. V roce 1830 se chtěl oženit s Friedrichovou dcerou Clarou, která byla vynikající klavíristkou. F. Wieck však byl proti sňatku a až v roce 1840 jim pomohlo soudní povolení.


R. Schumann vyučoval na lipské konzervatoři, doprovázel Claru na jejích koncertních turné, vychovával svých sedm dětí a neúspěšně se pokoušel vést dusseldorfský sbor a orchestr. V roce 1854 se duševně zhroutil a pokusil se utopit se v Rýnu. Poslední dva roky svého života pak Robert Schumann strávil v léčebně v Erdenichu pro chorobomyslné. Schumannova díla byla často melancholická a náladová. Soustřeďoval se k zobrazování zážitků a podnětů svého subjektivního světa. Věnoval se hudbě komorní a sborové a dokázal zhruba složit 183 písní a 4 symfonie.

Vrcholná díla Roberta Schumanna

  • 4. symfonie, Karneval, Motýlek, Dětské scény, Eusebius, Davidův spolek, Dichterliebe, Liederkreis, Frauenliebe und Leben.


R. Schumann na CD

  • R. Schumann CD na Amazon.co.uk - kupujte CD s Schumannovou hudbou z obrovské a levné nabídky na jednom z největších světových e-shopů Amazon.

R. Schumann v MP3

Další odkazy a informace o R. Schumannovi